بسته ها ۵ گانه پارسه

بسته ها ۵ گانه پارسه

🔹پکیج بررسی درک مفاهیم
🔹پکیج خلاصه جمع بندی (مرور سریع)
🔹پکیج زبان
🔹سوالات پشتیبان
🔹آزمون های جامع

ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر:
۸۸۸۷۸۶۵۷_۶۲
۰۹۱۲۴۰۰۰۳۵۴

نظر شما

به فروشگاه « مؤسسه پارسه » خوش آمدید . رد کردن

0

سبد شما