نشریه دندانپزشکی پارسه – شماره بیستم : ۲۰

این نسخه ، شامل « معرفی خدمات آزمون رزیدنتی ۹۷ ، مشاوره و برنامه ریزی آمادگی آزمون رزیدنتی ، مقالات اساتید و سوالات آزمون » می باشد .

محتوا

پارسه ، توانسته است که محتوای علمی را ساده و آموزنده تحت نظر اساتید مجرب و متخصص ارائه کند و این نشانه ی موفقیت ماست .

سازگاری

۹۹

همراه هوشمند شما

کیفیت

پارسه ، همواره در مسیر فناوری اطلاعات و ارتباطات قدم برداشته تا بتواند با کیفیت خدمات مطلوب و ارزشمندی را ارائه کند .

on MacBook

on iPad

on iPhone

  • فصلنامه تابستان ۱۳۹۶
دانلود

جهت دانلود کلیک نمایید …

به فروشگاه « مؤسسه پارسه » خوش آمدید . رد کردن

0

سبد شما