تخفیفات ثبت نام

نکات

تخفیفات فقط در صورت پرداخت نقدی لحاظ می­گردند.

ارائه مدرک معتبر جهت بهره مندی از تخفیفات الزامی می­باشد.

استفاده از چند تخفیف به صورت همزمان امکان پذیر نمی­باشد.

تخفیفات

  1. داوطلبان شاهد و ایثارگر مشمول ۵% تخفیف خواهند شد. ( این تخفیف برای تمام خدمات به صورت جداگانه قابل استفاده می باشد. )
  2. داوطلبان استعداد درخشان مشمول ۵% تخفیف خواهند شد. ( این تخفیف برای تمام خدمات به صورت جداگانه قابل استفاده می باشد. )
  3. ارائه کارت تخفیف از سوی داوطلبان مشمول درصد ارائه شده بر روی کارت تخفیف می­گردد. ( هر دانشجو می تواند از یک کارت تخفیف و فقط در یکی از خدمات استفاده نماید.)

توجه : در صورت ثبت نام چند پکیج به صورت همزمان کارت تخفیف بر روی کلیه پکیج ها اعمال خواهد شد.

  1. داوطلبان سنوات گذشته که هر یک از پکیج های پارسه را ثبت نام کرده باشند مشمول ۱۰% تخفیف  می­گردند. ( این تخفیف برای تمام خدمات به صورت جداگانه قابل استفاده می باشد. )
  2. ثبت نام گروهی:
تعداد نفراتدرصد تخفیف
3 تا 5 نفر10 %
6 تا 10 نفر15 %
11 نفر به بالا20 %

به فروشگاه « مؤسسه پارسه » خوش آمدید . رد کردن

0

سبد شما