اطلاعیه مهم

تجربه سالیان متمادی و درخشان پارسه بیانگر آنست که مهمترین فاکتور برای موفقیت در آزمون دستیاری، انتخاب یک مسیر مشخص همراه با یک راهنمای دلسوز و آگاه می باشد؛ لذا از داوطلبان عزیز جهت کسب نتیجه مطلوب درخواست داریم که مسیر خود را بصورت هدفمند مشخص نموده و طبق توصیه مشاوران پارسه از سایر های کانال های متفرقه(اعم از مشاوره، تبلیغ، فروش و…) ظرف مدت ۴۸ ساعت خارج شوند.

درغیر اینصورت (محرز شدن عضویت داوطلب در کانال های متفرقه) ، پارسه هیچ مسئولیتی در ارائه خدمات مشاوره و انتخاب رشته (عضویت در کانال های رفع اشکال، مشاوران و مشاوره تلگرام ۳۶۰) نداشته و داوطلب از تمام کانال های فوق خارج خواهد گردید.

قطعا زمان برای شما و ما ارزش زیاد و یکسانی داشته و ما پاسخگوی خطاها و اشتباهات دیگران نیستیم…

@dparseh86

پارسه همواره پیشرو

Rate this post
اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید