بخشی از صحبت های دکتر کسری طبری در وبینار آشنایی مختصر با شاخه های تخصصی دندانپزشکی( قسمت سوم)

🟣 بخشی از صحبت های دکتر کسری طبری در وبینار آشنایی مختصر با شاخه های تخصصی دندانپزشکی( قسمت سوم)

⬅️ توصیه به دندانپزشکان جوان؛
برمبنای نگاه همزمان و موازی بر اساس هرم مازلو

⬇️فیلم کامل وبینار در سامانه پارسه بخش فیلم های آموزشی – مشاوره عمومی قابل دسترس تمامی داوطلبان پارسه می باشد.

 

 

یوتیوب:

https://youtu.be/OLZRu8AdmJI

کسب اطلاعات بیشتر :

📞۰۹۱۲۹۳۷۷۷۸۲

🚀@dparseh86 🧐dparseh
پارسه همراه همیشگی شما ❤

Rate this post
اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید