برنامه مطالعاتی داوطلبان آزمون رزیدنتی ۱۴۰۰

برنامه مطالعاتی آزمون رزیدنتی ۱۴۰۰ خدمت شما داوطلبان گرامی

در سامانه جامع بخش محتوای آموزشی قرار داده شد.

شروع برنامه مطالعاتی جدید:

گروه دوم (۲۳ مهرماه) و

گروه سوم در (صف انتظار) آغاز گردید.

@Dparseh86

پارسه همواره پیشرو

Rate this post
اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید