حضور تمام داوطلبان ۱۴۰۳ عضو/غیر عضو پارسه در جشن

⭕️ برای اولین بار نمرات تراز و میانگین درصدها برای قبولی در هر رشته/شهر در جلسه مشاوره که قبل از جشن پارسه برگزار می شود؛ خدمت داوطلبان ۱۴۰۳ تشریح خواهد شد.

✔️ بر این مبنا شما می توانید برنامه ریزی دقیقی برای مطالعه و دسترسی به تارگت خود داشته باشید.

جمعه ۱۹ آبان؛ ساعت ۹ صبح

حضور برای تمام داوطلبان ۱۴۰۳ ( عضو/غیر عضو ) پارسه امکان پذیر می باشد.

هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر:
📞🛒
۰۹۱۲۴۰۰۰۳۶۹
۰۹۱۲۴۰۰۰۳۵۴

@dparseh86

پارسه در کنار شما تا موفقیت….

Rate this post
اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید