داوطلبان گرامی پارسه

جهت شرکت در جلسه انتخاب رشته آنلاین پارسه، تشکیل پروفایل در سایت آپارت پارسه به آدرس ذیل ضروری می باشد.

www.aparatparseh.com

لازم به ذکر می باشد شرکت درجلسه با کد تخصیص یافته از طرف موسسه به هر داوطلب، بدون ذکر نام و نام خانوادگی می باشد.
( کد تخصیص یافته از طرف کارشناسان برای داوطلبان ارسال خواهد شد)

اطلاعات کارنامه های ارسال شده نزد موسسه محفوظ می باشد.

پشتیبانی سایت آپارات:

۰۹۱۲۹۵۷۷۱۱۶

پشتیبانی آموزش :

۰۹۱۲۹۳۷۷۷۸۱
۰۹۱۲۹۳۷۷۷۸۲

از مشاوره تا انتخاب رشته با پارسه

Rate this post
اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید