قابل توجه داوطلبین ۱۴۰۰

قابل توجه داوطلبین ۱۴۰۰

آزمون هدایت تحصیلی پاتو (فصل۱)، جراحی (فصول ۱و۲) ، جامعه نگر(فصول ۴و۵و۶و۷) ، پروتز کامل (فصول ۵ و ۶) در سایت Dparseh.tikkhan.com فعال می باشد.

@dparseh86

پارسه همواره پیشرو

Rate this post
اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید